Aktuálne výzvy
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OSF: ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje Štipendijný program pre rómskych študentov...
08-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grant pre ľudí v núdzi a bez domova
V rámci svojho programu Energia pre život nadácia opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie zo dňa 20.12.2013 k výzve na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
07-01-2014
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE - MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/1.1/02-SORO - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o zverejnení...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje