Aktuálne výzvy
12-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Dotácia na podporu kultúrnych inštitúcií
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo...
11-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Pripravovaná výzva na rozvoj verejných vodovov a kanalizácií do 2000 EO
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke dňa 9.8.2021 informáciu že súlade s § 4e ods. 2 zákona...
11-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 1.2.1 - Budovanie kanalizácií, ČOV a vodovodu
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky...
19-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
02-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: 2.2.1 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
01-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
01-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
18-06-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 2.1.4-Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program...
29-03-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 4.3.1 - Zverejnenie výzvy na zelenú infraštruktúru
Dobrý deň, RO pre IROP zverejnil dňa 26.3.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
26-03-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu na zníženie spotreby energie pri prevádzke...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje