Aktuálne výzvy
07-07-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom...
07-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá v sektore mlieka
Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá...
06-07-2015
životné prostredie
OPŽP: 1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie...
06-07-2015
životné prostredie
OPŽP: Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
01-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
25-06-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 24. 06. 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
23-06-2015
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
23-06-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE
Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období...
23-06-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-22VS-1501
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
22-06-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje