Aktuálne výzvy
12-02-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
12-02-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Informačný seminár k výzve KaHR-31SP-1201
Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OPRH SR 07-13 k 31.12.2012
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012 (vrátane LEADER) a Sumárny...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zmena spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
19-01-2013
veda a výskum
OP KaHR: Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201
Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k...
09-01-2013
životné prostredie
OP Životné prostrenie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
09-01-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vyhlásená
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu...
19-12-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP
Na webovej stránke Operačného programu Životné prostredie, www.opzp.sk, boli zverejnené správy o vyhodnotení...
19-12-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Výzva na opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
Dňa 14.12.2012 bola zverejnená výzva na podávanie projektov v rámci dotačného opatrenia 3.2 Podpora činností...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje