Aktuálne výzvy
01-02-2008
životné prostredie
Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník programu Ľudia pre stromy
Nadácia Ekopolis vyhlásila už 3. ročník programu Ľudia pre stromy. Zámerom programu je prispieť k zlepšeniu...
25-01-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre školy vrámci Regionálneho operačného programu 1.1. Infraštruktúra vzdelávania vyhlásená
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo...
22-01-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo výzvu na...
17-01-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Schém štátnej pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
17-01-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program: KDE A AKO BUDEME BÝVAŤ
Nadácia Sosna na svojej webovej stránke uverejnila podmienky grantového kola pre školský rok 2007/2008...
11-01-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu na všeobecne prospešné aktivity
Ministerstvo pôdohospodárstva SR na svojich stránkach zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotácie...
10-01-2008
sociálne projekty
Grantový program: IN-FORMÁCIE
Nadácia Intenda vyhlásila už druhé grantové kolo Nadačného fondu Slovak Telekom pod názvom IN-FORMÁCIE....
09-01-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program: Detské ihriská 2008
Nadačný fond Východoslovenská energetika a.s. spolu s Nadáciou Pontis vyhlasujú už druhý ročník otvoreného...
04-01-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OLYMPIÁDA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje