Aktuálne výzvy
05-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na podávanie žiadostí na podporu kultúry a športu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja...
05-09-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie žiadostí na podporu kultúry a športu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja...
04-09-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Podpora na vzdelávanie vlastných zamestnancov
24.8 2006 uverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na podávanie projektov...
04-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podpora na vzdelávanie vlastných zamestnancov
24.8 2006 uverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na podávanie projektov...
21-08-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač
Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje grantovú uzávierku pre podporu verejnoprospešných projektov...
21-08-2006
sociálne projekty
Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač
Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje grantovú uzávierku pre podporu verejnoprospešných projektov...
17-08-2006
priemyseľ a výroba
Dotácie na podporu priemyslu a služieb ( uzávierka 20. októbra 2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 16.8.2006 výzvu pre prodnikateľské subjekty...
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE VÝROBCOV NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY
Slovenskí výrobcovia majú opäť možnosť uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH...
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PREZENTOVAŤ SA V TALIANSKU
Slovenskí podnikatelia majú možnosť zúčastniť sa na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera...
14-08-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANEJ VÝZVE NA VZDELÁVANIE
Dňa 24.8.2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlási výzvu pre Sektorový operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje