Aktuálne výzvy
02-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity...
01-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení odpovedí k usmereniu 7/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom...
01-06-2016
veda a výskum
OPVAI: VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA DVE VÝZVY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej...
27-05-2016
sociálne projekty
MPSR: Oznam - Nábor slovenských kandidátov na expertov
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje...
27-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo...
20-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na úhradu dane obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
20-05-2016
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti k 14. výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-05-2016
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZVY NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán ("SO") Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje