Aktuálne výzvy
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
24-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Pozvánka
Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka...
23-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie...
23-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie...
22-09-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1...
22-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 21.09.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014...
21-09-2015
životné prostredie
OP ŽP: Zoznam údajov o prijímateľoch k 31.7.2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
21-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Na stránke www.apa.sk bol dňa 21.9.2015 zverejnený Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka...
04-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 6/2015 k výzve 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
USMERNENIE PPA č. 6/2015 k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti...
04-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 5/2014 k výzve 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
USMERNENIE č. 5/2015 k výzve číslo 8/PRV/2015 – k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje