Aktuálne výzvy
20-05-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015 – Výzva č. 2/PRV/2015 8.3 podpora prevencie škôd v lesoch
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
20-05-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015 – Výzva č. 1/PRV/2015 4.3. infraštruktúra
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
11-05-2015
sociálne projekty
Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01
Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky...
11-05-2015
sociálne projekty
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015
MZ SR ako riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo...
11-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
Oznámenie zo dňa 06.05.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.04.2015 na svojom...
11-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
04-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
01-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného...
30-04-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie č. 116 zo dňa 29.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
30-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje