Aktuálne výzvy
22-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 21.09.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014...
21-09-2015
životné prostredie
OP ŽP: Zoznam údajov o prijímateľoch k 31.7.2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
21-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Na stránke www.apa.sk bol dňa 21.9.2015 zverejnený Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka...
04-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 6/2015 k výzve 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
USMERNENIE PPA č. 6/2015 k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti...
04-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 5/2014 k výzve 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
USMERNENIE č. 5/2015 k výzve číslo 8/PRV/2015 – k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti...
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Agroinštitút: Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015
Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015 je k dispozícii na http://www....
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
UKSUP: Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky
Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 12/2015 na obdobie 25. - 31.8.2015 nájdete na h...
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
SBA: Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2015 - firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu a HoReCa
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje...
02-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
02-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje