Aktuálne výzvy
04-03-2009
životné prostredie
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
27-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzv MŠ SR: Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci...
26-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: Detské dopravné ihriská
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke vyhlásenie podmienok k poskytovaniu finančných...
19-02-2009
životné prostredie
Združenie Jablonka: Projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách
Združenie Jablonka rozbieha nový projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách. Chce vytvoriť...
19-02-2009
životné prostredie
MŽP SR vyhlasuje nové výzvy na prekladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
18-02-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív
PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského...
18-02-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MVaRR SR: Vyzva na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojej internetovej stránke VÝZVU na predkladanie...
18-02-2009
kultúra a umenie
Nadačný fond Slovak Telekom podporí súčasné umenie
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu...
18-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých žiadosti: OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú
Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke štatistiku prijatých žiadostí o nenávratný...
16-02-2009
sociálne projekty
Nadačný fond Slovak Telekom vyhlásil nové oblasti podpory na rok 2009
Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje