Aktuálne výzvy
24-10-2019
životné prostredie
SIEA: Posledné tohtoročné kolo Zelenej domácnostiam II je určené pre kotly na biomasu
V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam II, ktoré bude otvorené 22. októbra 2019, budú môcť...
14-10-2019
životné prostredie
SAŽP: Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu
Ministerstvo životného prostredia SR 11. októbra vyhlásilo ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích...
10-10-2019
priemyseľ a výroba
NH SR: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
10-10-2019
priemyseľ a výroba
PPA: Tvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: 55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 3 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
27-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje