Aktuálne výzvy
30-07-2007
životné prostredie
Nominácie: Strom roka 2007
Anketu Strom roka 2007 vyhásila Nadácia Ekopolis a Regionálne environmentálne centrum Slovensko /REC/...
27-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve
Dňa 27.7.2007 bol vo vestníku MP SR zverejnený výnos č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos...
23-07-2007
sociálne projekty
Grantové kolo: Posilnenie sebavedomia dievčat a mladých žien a ich líderských zručností
Slovensko-český ženský fond vyhlasuje grantové kolo na podporu projektov zameraných na dievčatá a mladé...
23-07-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Špeciálny grantový program „Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“ pre Nitriansky samosprávny kraj
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje v rámci 2. ročníka projektu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ špeciálny...
23-07-2007
sociálne projekty
Nadácia Tatra Banka: Program Pomôžeme
Grantový program Pomôžeme je organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí...
12-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodický pokyn k podávaniu žiadostí na veľké dobytčie jednotky
Dňa 10.7.2007 bol na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnený
10-07-2007
sociálne projekty
Výzva Ministerstva vnútra SR: Ročný program 2007 Európskeho fondu pre utečencov
MV SR vyhlásilo verejnú výzvu z Európskeho fondu pre utečencov, na ktorý je k dispozícii 68,3 mil. Sk....
10-07-2007
kultúra a umenie
Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu: Výzva na podávanie žiadostí o grant na rok 2008
Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre informácie zverejnilo výzvu na predkladanie projektov...
09-07-2007
sociálne projekty
Výsledky výzvy: Individuálne projekty a blokové granty z Nórskeho finančného mechanizmu
Národný kontaktný bod pre implementáciu finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho...
09-07-2007
sociálne projekty
Nové grantové kolo na rozvojové projekty v prioritných krajinách (II.)
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje