Aktuálne výzvy
13-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP
Na základe zmeny Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007...
13-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
13-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.01.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
12-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
11-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPZ: Navýšenie alokácie a posune termínu na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
UPOZORNENIE! MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ ...
06-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Aktualizácia formulára Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá vstúpila do platnosti 31.01.2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.01.2014 vstúpil do platnosti...
06-02-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
06-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
04-02-2014
sociálne projekty
ZaSI: Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že aktualizoval Zmluvy o poskytnutí NFP platné od 01.02.2014 Vzor...
04-02-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Inovatívny čin roka
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje