Aktuálne výzvy
16-01-2017
sociálne projekty
MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy
Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného...
22-12-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
22-12-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia
Od začiatku novembra sme spustili šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné...
19-12-2016
životné prostredie
ENVIROFOND: Rozšírenie podpory formou dotácie pre rok 2017
Environemntálny fond informoval na svojej internetovej stránke, že v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004...
19-12-2016
sociálne projekty
MPSR: Ministerstvo pôdohospodárstva otvorilo možnosť získať finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné...
19-12-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – vydávanie rozhodnutí
S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná...
07-12-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
07-12-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
07-12-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje