Aktuálne výzvy
27-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie ohľadom projektov v ramci opatrení 4.1, 4.2 a 6.4
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014...
22-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na stretnutí s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity o zvyšovaní atraktivity poľnohospodárskeho sektora
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa stretla s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej...
22-06-2016
veda a výskum
MINEDU: Grantová schéma VEGA má nových členov
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan slávnostne vymenoval nových členov grantovej...
22-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Inovatívne vzdelávanie podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska
O programe Vysoko efektívne vzdelávanie a skúsenostiach s jeho realizáciou v školskej praxi sa dnes diskutovalo...
22-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií...
22-06-2016
sociálne projekty
MINV: Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 20. júna...
21-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Je potrebné podporovať projekty pre mladých ľudí nad 15 rokov
Slovenská republika má dva milióny mladých ľudí a úrovňou 20,4%, druhý najvyšší podiel mladých v EÚ vo...
21-06-2016
veda a výskum
MINEDU: Excelentná veda
Excelentnosť výskumníka a excelentnosť jeho projektu. Tieto dve kritériá sú rozhodujúce pre vedca, ak...
21-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme
Švajčiarsko patrí k lídrom vo svetovom výskume a vďaka dobrej štruktúre v oblasti duálneho vzdelávania...
20-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Zrušenie výzvy 4.2.1 IROP na zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizáciu
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje