Aktuálne výzvy
21-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Je potrebné podporovať projekty pre mladých ľudí nad 15 rokov
Slovenská republika má dva milióny mladých ľudí a úrovňou 20,4%, druhý najvyšší podiel mladých v EÚ vo...
21-06-2016
veda a výskum
MINEDU: Excelentná veda
Excelentnosť výskumníka a excelentnosť jeho projektu. Tieto dve kritériá sú rozhodujúce pre vedca, ak...
21-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme
Švajčiarsko patrí k lídrom vo svetovom výskume a vďaka dobrej štruktúre v oblasti duálneho vzdelávania...
20-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Zrušenie výzvy 4.2.1 IROP na zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizáciu
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
20-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Zrušenie výzvy 2.2.1 IROP na zvýšenie kapacít materských škôl
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
17-06-2016
veda a výskum
OPVAI: FAQ - VÝZVA PVVC S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2016/1.2.1-02
Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy PVVC, dávame Vám do pozornosti FAQ - Často kladené otázky k výzve...
17-06-2016
veda a výskum
OPVAI: INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE DSV
Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03, Výskumná agentúra organizuje...
17-06-2016
sociálne projekty
MINEDU: Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu
Až 70 miliónov Európanov nemá primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí...
16-06-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje