Aktuálne výzvy
10-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: SCHVÁLENÁ ZMENA PROGRAMU
Európska komisia (EK) schválila zmeny v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013....
10-01-2014
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu
Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie...
10-01-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb
V prípade využitia systému zálohových platieb, je prijímateľ povinný v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona...
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov 2014 – 2.3 Projekty občianskej spoločnosti
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov – 2.1 Stretnutia občanov partnerských miest
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov – 1.1 Spomienkové projekty
Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú...
10-01-2014
kultúra a umenie
Program 5 Pro Slovakia 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu medzinárodnej spolupráce v oblasti...
10-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu
Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej...
10-01-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje