Aktuálne výzvy
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM E-TALENT POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV!!!
Grantový program E-Talent mal termín uzávierky 15. novembra 2013. Spomedzi 32 všetkých prihlásených...
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadá firmy so zodpovedným biznisom
Nadácia otvorila nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2013. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne projekty...
15-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
POD: Oznam pre žiadateľov Programu obnova dediny
Na stránke www.obnovadediny.sk bola zverejnená informácie pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí...
15-01-2014
kultúra a umenie
MK SR: Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu
V zmysle čl. 5 štatútu Slovenského filmového ústavu vydaného ministrom kultúry Slovenskej republiky na...
15-01-2014
kultúra a umenie
MK SR: O poskytnutie grantu z nového grantového programu PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov
O poskytnutie grantu z nového grantového programu na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti prekladov...
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 13.01....
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VUB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
13-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií
V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 prebiehajú...
13-01-2014
kultúra a umenie
KREATÍVNA EURÓPA- Podprogram MEDIA Výzva EAC/S22/2013
Výberová podpora kinodistribúcie Je určená na podporu kinodistribúcie nenárodných filmov zoskupeniam...
13-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Aktuálne termíny grantov Nadácie Tatra banky na rok 2014
GRANTOVÉ PROGRAMY Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje