Aktuálne výzvy
15-08-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl
• Nová výzva na zvýšenie kapacít materských škôl v objeme desiatok miliónov miliónov eur • Predchádzajúcu...
11-08-2016
priemyseľ a výroba
OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
11-08-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-08-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzvach s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-08-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
08-08-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Európska komisia nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
MPRV SR a PPA odvrátili hrozbu zastavenia financovania PRV 2014 – 2020 predstavením plánu transparentnosti...
08-08-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení dokumentácie k OP Rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
20-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Európska komisia predstavila balíček na podporu farmárom
Európska komisia dnes na Rade ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ predstavila balíček na podporu...
20-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-07-2016
sociálne projekty
MINV: MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje