Aktuálne výzvy
03-04-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
31-03-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého...
31-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje informovať žiadateľov o poskytnutie...
24-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Rozširujeme podpory aj na pôvodné plemená oviec a sady s nižším počtom stromov na hektár
Ministerstvo rozširuje pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka....
24-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
21-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
15-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
15-03-2017
životné prostredie
MPSR: Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov
Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených...
15-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu...
09-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva nastavuje nové pravidlá pre verejné obstarávanie
Ministerstvo stanovilo nové pravidlá transparentnosti pri vyhlasovaní verejných obstarávaní (VO). Poradenstvo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje