Aktuálne výzvy
24-01-2018
sociálne projekty
MINISTERSTVO KULTÚRY: Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo
Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.d...
23-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
ÚRAD VLÁDY: Vznikla Rada pre štátnu službu
2. januára 2018 svoju činnosť začala Rada pre štátnu službu, ktorá bola zriadená na základe zákona č....
23-01-2018
kultúra a umenie
MINISTERSTVO KULTÚRY: Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle...
23-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom podpory...
19-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory...
15-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
Úrad vlády SR: Výzva na predkladanie žiadostí na podporu športu
Viac predpokladaných disponibilných prostriedkov a zvýhodnenie najmenej rozvinutých okresov – aj to obsahuje...
12-01-2018
priemyseľ a výroba
OPVaI: VLÁDA SR SCHVÁLILA ZMENU OPERAČNÉHO PROGRAMU
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10.01.2018 prerokovala a schválila materiál „Zmena...
12-01-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Program Školské mlieko
PPA oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne...
12-01-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Program Školské ovocie
PPA oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje