Aktuálne výzvy
19-02-2018
priemyseľ a výroba
OPVaI: INFORMÁCIA K PLÁNOVANÉMU VYHLÁSENIU VÝZVY ZAMERANEJ NA PODPORU PROJEKTOV V RÁMCI DOMÉNY ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE STRATÉGIE RIS 3 SK S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-16
Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP,...
14-02-2018
životné prostredie
SIEA: V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností
Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom...
12-02-2018
kultúra a umenie
Ministerstvo kulrúry: Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg
V piatok 9. februára 2018 vyhlásil Fond na podporu kultúry národnostných menšín výzvu určenú všetkým...
12-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Agrorezort víta podporu opozície pre Zelenú naftu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) víta záväzok opozičného hnutia Sme rodina,...
09-02-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Prezentácia zo seminára k výzvam
Prezentácia z informačných seminárov k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
07-02-2018
priemyseľ a výroba
OPVaI: UPOZORNENIE NA MNOŽIACE SA PRÍPADY PODVODNÉHO KONANIA
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Upozornenie pre žiadateľov na...
06-02-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Novelizovaný zákon o obecnom zriadení upravuje aj odmeny zastupiteľstvám
Národná rada SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválila návrh novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení....
06-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie pre žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto upozorňuje žiadateľov o platbu pre mladých...
06-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
05-02-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2018.
Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje