Aktuálne výzvy
20-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 13.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
19-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...
18-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný...
15-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
13-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
09-03-2016
priemyseľ a výroba
OPVaI: Vyhlásená výzva 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom...
19-02-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny
Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod...
18-02-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje