školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín
Už len do 28. mája 2019 majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej...
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch
Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty...
2019-02-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
2019-01-14
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerka Martina Lubyová otvorila zrekonštruovaný blok ŠD Horský park
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom...
2018-12-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Inklúzia - personálna podpora škôl
Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) združuje už vyše roka 50 materských a 130 základných škôl,...
2018-11-08
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným...
2018-11-08
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
2018-04-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur
Aj tento rok podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby...
2018-03-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní
Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović...
2018-02-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia
V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje