Aktuálne výzvy
13-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Výzva SLK 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava...
12-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
životné prostredie
Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: V Bratislave sa hovorilo o posilnení postavenia regiónov v rámci Spoločnej rybárskej politiky
V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sa v Bratislave konalo v rámci neformálnych podujatí počas Slovenského...
12-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
08-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Program obnovy dediny 2017
Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením...
08-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky – priame platby
V nadväznosti na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) EÚ pre roky 2014 – 2020,...
31-08-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: VÝZVA PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...
31-08-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 s účinnosťou od 02.09.2016
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 o poskytnutie príspevku na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje