Aktuálne výzvy
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 11. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 10. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam č. 10 a č. 11 Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraným na oblasť odpadového hospodárstva
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
27-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
26-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
APA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
26-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne...
26-04-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Oznam k výzve IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – materské školy
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.04.2016 dokument s názvom...
22-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam - Priame podpory
Prijímatelia v rámci PRV SR 2014 – 2020 podávajú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) na formulári ŽoP...
22-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva do pozornosti žiadateľom, ktorí predložili žiadosti...
21-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje