Aktuálne výzvy
11-02-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Príspevok na školu v prírode (ŠvP)
Príspevok na školu v prírode sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003...
11-02-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016
V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu...
09-02-2016
priemyseľ a výroba
Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur
Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie spolupráce...
03-02-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/132 z 1.februára 2016, stanovila dátum ukončenia...
03-02-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Mladí majú šancu
Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať...
02-02-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie Príručky pre žiadateľa – včely
Pôdohospodárska platobná agentúra d§a 02. 02. 2016 zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie...
02-02-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...
29-01-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Oznámenie o zverejnení výzvy PL-SK
Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlasujú výzvu na predkladanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje