Aktuálne výzvy
14-07-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie,...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Bezpečnosť pouličného predaja potravín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o Bezpečnosti...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodika ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nová metodika výpočtu zníženia príjmu z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných udalostí
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov
Nová vláda v záujme zachovania konkurencie - schopnosti slovenských poľnohospodárov sa bude snažiť dosiahnuť...
27-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností
PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím,...
21-05-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia harmonogramu výziev
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva bol zverejnený nový harmonogram výziev na rok 2010. Harmonogram...
21-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Usmernenie k platbe na dojnicu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. v platnom znení
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Usmernenie k platbe na dojnicu...
19-05-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Deň otvorených dverí
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie pozýva všetkých...
18-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie pre včelárske organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Upozornenie pre včelárske...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje