Aktuálne výzvy
27-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností
PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím,...
21-05-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia harmonogramu výziev
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva bol zverejnený nový harmonogram výziev na rok 2010. Harmonogram...
21-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Usmernenie k platbe na dojnicu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. v platnom znení
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Usmernenie k platbe na dojnicu...
19-05-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Deň otvorených dverí
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie pozýva všetkých...
18-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie pre včelárske organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Upozornenie pre včelárske...
29-04-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce...
29-04-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia...
29-04-2010
sociálne projekty
OPZ: Posun termínu príjímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje