Aktuálne výzvy
25-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo
Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy na predkladanie...
24-05-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa...
07-05-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Opatrenie 2.1 - Usmernenie č. 1, ktorým súčasne dochádza k zrušeniu výzvy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie...
04-05-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Aktualizovaný metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na stránke Priame a agro-environmentálne podpory / Metodické...
04-05-2012
veda a výskum
APVV: Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2012
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o vedecko-technickej...
04-05-2012
veda a výskum
APVV: Nová výzva Slovensko – Poľsko 2012
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedeckotechnickej spolupráci,...
04-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Oznam pre uchádzačov o zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení...
04-05-2012
životné prostredie
REPIS: Pozvánka na seminár “Prioritná os č.3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy”
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Nitra pozýva na REGIONÁLNY INFORMAČNÝ SEMINÁR...
04-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu na rok 2012
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
23-04-2012
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Informačný seminár pre prijímateľov NFP
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje