Aktuálne výzvy
10-08-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia v zmysle §9, Nariadenia 264/2009: Dotácia na včelstvá
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
03-08-2009
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2009
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo indikatívny...
03-08-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01
Sociálna implementačná agentúra vydáva Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
20-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zoznam bánk, s ktorými má PPA uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
16-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
II. KOLO OPATRENA MODERNIZACIA FARIEM BOLO VYHLASENE
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená dlho očakávaná II. výzva pre opatrenie...
14-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna informácia k žiadostiam o platbu v rámci ROP
Na stránke Regionálneho operačného programu bola zverejnená aktuálna informácia k žiadostiam o platbu....
13-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Rozdelili granty rozvojovej pomoci pre Balkán
Projekty slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid pre Balkán dňa 7.7.2009 odsúhlasila projektová komisia....
10-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity
Pod Ministerstvom pôdohospodárstva je stále aktuálna výzva na podporu všeobecne prospešných aktivít v...
09-07-2009
sociálne projekty
Nadačný fond ST podporil znevýhodnených
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené...
08-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje