Aktuálne výzvy
13-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VÝZVA NA PREDKLADANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV GRAFICKÝCH SYSTÉMOV V ODBORNOM VZDELÁVANÍ REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA NA ROK 2006
1. Vyhlásenie tematického okruhu rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní...
13-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne...
07-03-2006
životné prostredie
Environmentálny program nadácie Ekopolis
Súčasný konzumný životný štýl vedie človeka k tomu, že prírodu vníma len ako súhrn zdrojov, ktorých hodnota...
07-03-2006
sociálne projekty
Fond aktívnych občanov
Formovanie politickej kultúry, kultúrneho spôsobu spravovania vecí verejných i hľadanie modernej tváre...
07-03-2006
sociálne projekty
Program integrácie Rómov
Kontext Popri priepastných ( a neustále sa prehlbujúcich ) regionálnych rozdieloch a všeobecnom zaostávaní...
07-03-2006
sociálne projekty
East East program
Program podporuje projekty prekračujúce hranice pri spolupráci zameranej na vytváranie a upevňovanie...
06-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
RÓMSKY PAMÄTNÝ UNIVERZITNÝ PROGRAM ŠTIPENDIÍ RMUSP
Program Inštitútu otvorenej spoločnosti (OSI) Vyhlásenie štipendijného programu na školský rok 20...
02-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzavretá výzva na predkladanie projektov v rámci JPD Cieľ 3
Vymedzenie výzvy Opatrenie č. 2.1 je zamerané aj na podporu realizácie vzdelávacích aktivít pre inštitúcie...
27-02-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva pre program INTERREG IIIA AT - SR je obnovená!
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
27-02-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje