Aktuálne výzvy
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie výsledkov: Rozvojové projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2007
Na základe Výzvy na predkladanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva...
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostreda a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie...
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostreda a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie...
01-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky: Štipendium Karpatskej nadácie
Minulý mesiac boli zverejnené výsledky o získanie štipendia, ktoré Karpatská nadácia vyhlásila už po...
01-08-2007
životné prostredie
Výsledky grantového programu: Environmentálny program
Nadácia Ekopolis v päťdesiatom druhom grantovom kole Environmentálneho programu podporila päť projektov...
30-07-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Program Greenways 2007 podporí 450 km rekreačných trás po celom Slovensku
Nadácia Ekopolis, v spolupráci so spoločnosťou TOYOTA a T-Mobile Slovensko, a.s. podporila v rámci...
30-07-2007
životné prostredie
Nominácie: Strom roka 2007
Anketu Strom roka 2007 vyhásila Nadácia Ekopolis a Regionálne environmentálne centrum Slovensko /REC/...
27-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve
Dňa 27.7.2007 bol vo vestníku MP SR zverejnený výnos č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos...
23-07-2007
sociálne projekty
Grantové kolo: Posilnenie sebavedomia dievčat a mladých žien a ich líderských zručností
Slovensko-český ženský fond vyhlasuje grantové kolo na podporu projektov zameraných na dievčatá a mladé...
23-07-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Špeciálny grantový program „Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“ pre Nitriansky samosprávny kraj
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje v rámci 2. ročníka projektu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ špeciálny...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje