Aktuálne výzvy
23-02-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva podporuje projekty „Zdravie v skolach”
Ministerstvo skolstva SR vyhlasilo vyzvu na ziskanie financnych prostriedkov v ramci rozvojovych...
20-02-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2006
Podporované oblasti: I. Projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň na podporu...
08-02-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PODPORU PRI REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV PRE VINÁRSKY ROK 2006/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra V Y Z Ý V A všetkých uchádzačov (žiadateľov) o podporu pri reštrukturalizácii...
06-02-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nová možnosť čerpania finančných prostriedkov na lesné spoločenstvá.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
03-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Pro Slovakia
Termíny predkladania žiadostí v roku 2006 - prvé termíny v jednotlivých podprogramoch: v podprograme...
03-02-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej...
03-02-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH SUŠENÉ ODSTREDENÉ MLIEKO PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO SKLADOVANIA
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej...
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Kultúra národnostných menšín
· Termíny predkladania žiadosti v roku 2006 : 20. február 2006 · MK SR môže poskytnúť dotáciu...
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Obnovme si svoj dom
· Útvar zodpovedný za administráciu programu : sekcia kultúrneho dedičstva MK SR · · ...
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
· Termíny predkladania žiadosti v roku 2006 : do 28. február 2006 Účel dotácie ...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje