Aktuálne výzvy
17-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
EÚ podporí zhodnocovanie poľnohospodárskeho odpadu
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
17-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Dotácie MK SR na rok 2015
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
17-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
17-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom...
17-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti...
17-10-2014
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
14-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového...
14-10-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácie Orange aj tento rok podporila festival BLAF
Nadácia – Centrum súčasného umenia a produkčná spoločnosť Clockwise v spolupráci so Slovenskou národnou...
14-10-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Roadshow Moderný učiteľ 2014
Aj v roku 2014 sme sa v Nadácii Orange rozhodli podporiť inšpiratívne vzdelávacie podujatie Roadshow...
14-10-2014
sociálne projekty
Staroba sa dotýka aj Nadácie Orange
Úctu k šedinám máme aj my v Nadácii Orange. Preto sme aj v tomto roku podporili zbierku Lienka pomoci,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje