Aktuálne výzvy
19-01-2006
kultúra a umenie
Výzva MVSR pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový...
19-01-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva MVSR pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Ministerstvo výstavby a regionálneho...
19-01-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzavretá výzva na implementáciu Akčného plánu pre vzdelávania a zamestnanosť a Akčného plánu pre výskum, vývoj a inovácie
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného...
19-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Aktuálna výzva Opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
Opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov v rámci PRV SR Projekty...
19-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Aktuálna výzva Opatrenie č. 8. Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.
Opatrenie č. 8. Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, v rámci PRV SR Projekty sa podávajú v termíne...
19-01-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV pre Operačný program Základná infraštruktúra Priorita č.3 Lokálna...
19-01-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre...
19-01-2006
kultúra a umenie
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt...
19-01-2006
životné prostredie
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt...
19-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje