Aktuálne výzvy
27-05-2008
priemyseľ a výroba
Blíži sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Blížiaca sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Ochrana ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Súhrrné informácie o výsledkoch Environmentálneho fondu
Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené súhrnné informácie o dotáciách z Environmentálneho...
27-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Predĺženie termínu na predkladanie žiadosti o poistné
Pôdohospodárska platobná agentúra, v súvislosti s aktualizáciou osevných plôch pre poistenie poľnohospodárskych...
21-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantového programu Konta Orange: Šanca pre Váš región
Základnou misiou programu, ktorý výhlásilo Konto Orange už po štvrtýkrát, je rozvoj regiónov Slovenska...
19-05-2008
sociálne projekty
Konto Orange: Vykročme si v ústrety
Konto Orange vyhlasuje program "Vykročme v ústrety", ktorý je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje