Aktuálne výzvy
11-11-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013....
11-11-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013. Cieľom...
11-11-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na strany na hospodárskych zvieratách
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie...
11-11-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPVaV: Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na...
23-10-2013
kultúra a umenie
MK SR: Nové formy podpory literatúry – rozšírenie dotačného programu MK SR
Podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných európskych diel je cieľom...
23-10-2013
kultúra a umenie
Program Kreatívna Európa
Schvaľovací proces programu Kreatívna Európa, platného od 1. januára 2014, vstupuje do záverečnej fázy. V...
23-10-2013
sociálne projekty
MV SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti...
23-10-2013
životné prostredie
OPŽP: Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
11-10-2013
sociálne projekty
Nadácia Orange: Darujte Vianoce 2013
Dvanásty ročník programu Darujte Vianoce opäť umožní ochotným darcom plniť sny chorým, opusteným, bez...
11-10-2013
kultúra a umenie
MK SR: Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 202
Ministerstvo kultúry SR pracuje na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020. Do tohto procesu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje