Aktuálne výzvy
07-10-2013
kultúra a umenie
MK SR: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Pre...
07-10-2013
sociálne projekty
OPZ: Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2012
Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január...
07-10-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK na Danubius Gastro 2014
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister...
07-10-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu...
07-10-2013
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01
Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať dňa 24.10. 2013 v Nitre...
07-10-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb a priamych platieb na rok 2013
PPA uverejňuje Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách...
07-10-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA k výzve č. 2013/PRV/28 – aktualizácia č. 3
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia SLSP: Podpora vysokoškolských projektov v školskom roku 2013/2014
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje 2. ročník grantového programu Podpora vysokoškolských...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2013
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje