Aktuálne výzvy
16-01-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzávierka: Ročný európsky program pre študentov
Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu ponúka jednoročné štúdium v Benátkach:...
16-01-2007
sociálne projekty
Grantový program: East East - Partnerstvo bez hraníc
Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti...
13-01-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové podmienky poskytovania podpory formou jednotnej platby na plochu
V týchto dňoch už je známy nový návrh nariadenia o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory komunitných a osvetových aktivít
Cieľom programu je podporiť komunitné a osvetové aktivity, ktoré môžu riešiť malú dostupnosť sociálnych...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory výchovno-vzdelávacích programov
Cieľom programu je podporiť alternatívne výchovno-vzdelávacie programy, ktoré posilnia predškolskú prípravu...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory zamestnanosti
Cieľom programu je integrácia Rómov na trh práce prostredníctvom vytvárania obecných firiem, sociálnych...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory vytvárania strategických rozvojových dokumentov v obciach s koncentráciou rómskeho obyvateľstva
Cieľ programu: • zabezpečiť efektívne čerpanie štrukturálnych fondov v obciach s vysokou koncentráciou...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory projektovej dokumentácie a výstavby technickej vybavenosti.
Cieľ programu 1. podpora projektovej dokumentácie pre výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu...
13-01-2007
veda a výskum
Verejné prerokovanie Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že 18. 1. 2007 o 10:00 sa v priestoroch Úradu...
09-01-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Obnovme si svoj dom
Program Obnovme si svoj dom Čo je grantový program Obnovme si svoj dom? Grantový program Obnovme...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje