Aktuálne výzvy
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 24 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014...
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 23 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014...
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 22 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014...
02-04-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva OPV-2014/2.2/01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
01-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Viac dizajnu prijíma projekty
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
01-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru (2/2014) bola zaktualizovaná Príručka programu. Nanesená zmena...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje