polnohospodárstvo, potravinárstvo
2019-09-27
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu...
2019-09-27
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014...
2019-09-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
2019-09-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
2019-09-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre...
2019-09-12
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
2019-07-30
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií...
2019-07-30
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k dotácii na „Zelenú naftu“
Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA...
2019-07-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje