polnohospodárstvo, potravinárstvo
2018-11-09
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 v zmysle §...
2018-11-02
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku....
2018-10-15
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať...
2018-09-26
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministri EÚ pre poľnohospodárstvo rokovali o podpore vidieckych oblastí a výroby kvalitných potravín
Budúcnosť životaschopných vidieckych oblastí a kvalitnej potravinovej výroby v Európskej únii, to bol...
2018-09-07
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU TRETIU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena...
2018-08-02
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných...
2018-07-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie
PPA zverejnila na svojej internetovej stránke, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
2018-05-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení verzie 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
PPA oznamuje, že zverejnila verziu 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014...
2018-05-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejnenie verzie 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.
PPA na svojej internetovej stránke oznamuje, že zverejnila verziu 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640...
2018-05-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke prehľad disponibilných finančných...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje