polnohospodárstvo, potravinárstvo
2023-12-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.6 - Investície do lesníckych technológií
Dotácia na nákup lesníckej techniky opäť aktuálna: opatrenie: 8 – Investície do...
2023-08-30
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.3 - Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou
Dobrý deň, PPA vyhlásila dňa 28.8.2023 výzvu so zameraním na ochranu lesných porastov pred škodami...
2023-03-31
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Aktualizácia výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA aktualizovala výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie:...
2022-11-16
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Opätovné vyhlásenie / Investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, dávame do pozornosti OPÄTOVNÉ vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o NFP v rámci: podpatrenia...
2022-10-28
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.3 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov podopatrenie:...
2022-10-27
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA 4.3 - Prístup k lesnej pôde
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku. podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície...
2022-08-10
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV výzva č.58 - Obnova lesa
opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti...
2022-08-10
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV výzva č.59 - chodníky, cyklotrasy, útulne, vyhliadkové veže..
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti...
2022-05-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Výzva predĺžená do 30.6.2022
DO VÝZVY 4.1 SA MÔŽU POĽNOHOSPODÁRI PRIHLASOVAŤ AŽ DO KONCA JÚNA PPA predlžuje lehotu na podávanie...
2022-04-01
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 6.1 - Vyhlásenie výzvy pre mladých poľnohospodárov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 54/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje