polnohospodárstvo, potravinárstvo
2022-05-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Výzva predĺžená do 30.6.2022
DO VÝZVY 4.1 SA MÔŽU POĽNOHOSPODÁRI PRIHLASOVAŤ AŽ DO KONCA JÚNA PPA predlžuje lehotu na podávanie...
2022-04-01
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 6.1 - Vyhlásenie výzvy pre mladých poľnohospodárov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 54/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2022-03-22
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.2- Aktualizácia výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti , že PPA zverejnila na svojej webovej stránke dňa 18.3.2022...
2022-02-16
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1: Podávanie žiadostí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti aktuálnu výzvu vyhlásenú Pôdohospodárskou platobnou...
2022-01-25
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu...
2021-12-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA 4.2 - Zverejnenie výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa...
2021-11-26
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzvy 4.1 a 4.2 PRV
PPA bude už pri najbližších výzvach 4.1 a 4.2 uplatňovať princíp podpory ekologických projektov. Výzvy...
2020-11-20
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej stránke oznámenie o zverejnení...
2020-11-10
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 sa aktuálne pripravuje výzva na podopatrenie...
2020-10-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre výrobcov v sektore ovocie, zelenina a vinohradníctvo, vinárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 15.10.2020 na svojej stránke výzvu na predkladanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje