polnohospodárstvo, potravinárstvo
2019-04-01
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
2019-02-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov NFP, ktorí majú povinnosť uzatvoriť záložné zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom na svojej webovej stránke, že od 1.2.2019 uzavrela...
2019-02-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Klub mladých farmárov
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja...
2019-02-05
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019
Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV...
2019-02-04
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
2019-01-29
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína...
2019-01-29
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu...
2019-01-23
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“
Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencie „AKTUÁLNE PROBLÉMY...
2019-01-18
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR
Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. Pri podaní...
2019-01-18
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 17.01.2019
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje