polnohospodárstvo, potravinárstvo
2019-07-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA...
2019-07-16
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+)
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú...
2019-07-16
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Začína sa s registráciou žiadateľov na 30 - miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky Záujemcovia o podporu zo Zelenej...
2019-07-03
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
2019-07-03
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 41/PRV/2019 na predkladanie...
2019-07-03
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
2019-06-28
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MINV: Poľnohospodárske vozidlá budú mať výnimku pri presunoch až do konca novembra
Prezídium Policajného zboru povoľuje výnimku podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke pre...
2019-06-25
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky...
2019-06-25
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 39/PRV/2018 pre podopatrenie 2.1
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje