Aktuálne výzvy
26-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Dňa 20.03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
26-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
20-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
20-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fondy: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
20-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej...
20-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: Nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia
Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dnes vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu...
20-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 18.03.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020,...
20-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640 k nariadeniu...
20-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640 k nariadeniu...
20-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2015
Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2015 s účinnosťou od...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje