Aktuálne výzvy
23-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Divé maky - podpora rómskych nadaných detí
OZ PRO DONUM - spoločnosť pre rozvoj filantropie si Vás dovoľuje informovať o novom výbere rómskych...
22-02-2007
sociálne projekty
Uzávierka - Fond aktívnych občanov
ČO JE CIEĽOM FONDU? - Chceme finančne pomôcť aktívnym občanom, ktorí sú odhodlaní presadzovať svoje...
22-02-2007
kultúra a umenie
Artúr 2007 - Súťaž pôvodných dramatických textov pre deti a mládež
Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave vyhlasujú štvrtý ročník súťaže pôvodných dramatických...
22-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ukončenie prihlasovania do súťaže Junior Internet
Prihlasovanie do súťaže Junior Internet bolo dňa 16.2.2007 uzavreté. Tento rok sa do národnej súťaže...
21-02-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Cieľom systému reštrukturalizácie vinohradov je prispôsobenie sa produkcie trhovým podmienkam a skvalitnenie...
21-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aliante 2007
Aliante 2007 je medzinárodný projekt zameraný na prezentáciu problematiky bezpečnostnej a obrannej politiky...
19-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž Zelený svet
Súťaž Zelený svet, XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže sa koná pri...
19-02-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Dotácia MF SR
Aj tento rok je možné žiadať o dotáciu z Ministerstva financií SR v rámci Výnosu Ministerstva financií...
16-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zamestnávatelia majú veľký záujem vzdelávať svojich zamestnancov
O veľkom záujme vzdelávať svojich zamestnancov svedčí 635 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré...
16-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2007
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2007 finančné prostriedky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje