Aktuálne výzvy
19-06-2007
priemyseľ a výroba
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...
07-06-2007
priemyseľ a výroba
Výsledky hodnotenia - Výzva de minimis zo 16.8.2006
Na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania boli zverejnené výsledky hodnotiaceho...
05-06-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
Uzávierka prijímania žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci...
05-06-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantová podpora projektov v Nitrianskom kraji
Nitrianska komunitná nadácia vyhlásila ďalšie kolo otvoreného grantového programu, v ktorom sa môžu uchádzať...
30-05-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komunitná nadácia Prešov otvorila druhé grantové kolo
Komunitná nadácia Prešov otvorila 12. apríla 2007 druhé tohtoročné grantové kolo. O grant do výšky 20...
30-05-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantové kolo PORFIX 2007: „SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ŽIVOT“
Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. vyhlasuje v spolupráci s Trenčianskou nadáciou a Nadáciou ARX grantové...
30-05-2007
sociálne projekty
Grantový program Chránené bývanie
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2007, medzi ktorými je aj program...
30-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
CENA ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ ALEBO ROČNÍKOVÚ PRÁCU NA TÉMU FILANTROPIA
Centrum pre filantropiu n.o. vyhlasuje 1. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na...
30-05-2007
sociálne projekty
Výsledky súťaže: "Zaostrené na kvalitu"
Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA ocenila v súťaži "Zaostrené na kvalitu" štyri neziskové organizácie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje