Aktuálne výzvy
26-11-2021
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzvy 4.1 a 4.2 PRV
PPA bude už pri najbližších výzvach 4.1 a 4.2 uplatňovať princíp podpory ekologických projektov. Výzvy...
18-11-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Fond na podporu športu: ŠPORTOVISKÁ
radi by sme Vám dali do pozornosti, že Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15....
16-11-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP: Triedený zber komunálnych odpadov
Dobrý deň, dňa 15.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán...
31-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Dotácia na vodovod a kanalizáciu až do 5 000 000,- EUR
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 31.8.2021 Environmentálny fond zverejnil výzvu...
16-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 7.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
16-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF: Dotácia na vodovod, kanalizáviu, ČOV až do 5.000.000,- EUR
Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd Environmentálny fond koncom...
12-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Dotácia na podporu kultúrnych inštitúcií
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo...
11-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Pripravovaná výzva na rozvoj verejných vodovov a kanalizácií do 2000 EO
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke dňa 9.8.2021 informáciu že súlade s § 4e ods. 2 zákona...
11-08-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 1.2.1 - Budovanie kanalizácií, ČOV a vodovodu
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky...
19-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje