Aktuálne výzvy
29-12-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2021: Získajte dotáciu na zateplenie verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu....
07-12-2020
priemyseľ a výroba
OPVAI: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
20-11-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej stránke oznámenie o zverejnení...
20-11-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur
Základné umelecké školy boli počas prvej vlny pandémie koronavírusu zatvorené. Ich už aj tak zlú situáciu...
10-11-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 sa aktuálne pripravuje výzva na podopatrenie...
27-10-2020
priemyseľ a výroba
OPII: Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
21-10-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva: Vybavenie školských jedální
Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách - vyhlásené...
20-10-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MVSR: Národný projekt Covid MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo dňa...
19-10-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre výrobcov v sektore ovocie, zelenina a vinohradníctvo, vinárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 15.10.2020 na svojej stránke výzvu na predkladanie...
15-10-2020
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Cestovný ruch - poskytnutie pomoci z dôvodu Covid-19
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránky informáciu o poskytnutí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje