Aktuálne výzvy
06-11-2014
priemyseľ a výroba
Informačný seminár k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
06-11-2014
priemyseľ a výroba
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
06-11-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Písomné vyzvanie č. OPV/K/RKZ/NP/2014-2 pre národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách - Operačný program Vzdelávanie
Text písomného vyzvania je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/31102014-pisomne-vyzvanie-opvkrkznp2...
06-11-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Písomné vyzvanie č. OPV/K/RKZ/NP/2014-3 pre národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - Operačný program Vzdelávanie
Text písomného vyzvania je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/31102014-pisomne-vyzvanie-opvkrkznp2...
06-11-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Príručka pre žiadateľa o NFP z ESF – OPV (verzia 14 zo dňa 31.10.2014) - Operačný program Vzdelávanie
Text písomného vyzvania je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/31102014-pisomne-vyzvanie-opvkrkznp2...
03-11-2014
sociálne projekty
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Integrovaná infraštruktúra je strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších...
31-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Brusel nám schválil eurofondy na dopravu a informatizáciu
Bratislava (29. októbra 2014) – Ako jeden z prvých desiatich operačných programov na čerpanie eurofondov...
31-10-2014
priemyseľ a výroba
Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402
SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie...
31-10-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
31-10-2014
veda a výskum
Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 je schválený
Európska komisia 28. októbra 2014 po dlhých negociáciách so Slovenskou republikou schválila Operačný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje