Aktuálne výzvy
18-03-2014
sociálne projekty
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu návrat SK 2013 RF
Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu...
18-03-2014
sociálne projekty
Cezhraničná spolupráca HU- SK: Prispejte svojim názorom!
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika informoval o tom, že pracovná...
18-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov
V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje Agentúra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre...
14-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o aktualizácii časti "Často kladené otázky"
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že na webovom sídle www.ropka.sk došlo k aktualizácii...
14-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2
PPA: Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory...
12-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Cezhraničná spolupráca: Slovensko- Česko 2013- Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje rozhodnutie o žiadostiach, ktoré môžete nájsť na htt...
12-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2014
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister...
12-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o...
12-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
06-03-2014
životné prostredie
OP ŽP: Zoznamy projektov OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje