Aktuálne výzvy
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V ČLENSKOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie žiadateľov o neprojektové podpory PRV SR 2014 – 2020 na vysokú chybovosť žiadostí
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zistila pri administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych podpôr...
30-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Aktualizácia riadiacej dokumentácie pre OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný...
30-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Dodatok č. 3 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zverejnilo Dodatok č. 3, ktorým...
30-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
27-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 12. Výzve zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
27-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 9. Výzve zameranej optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
27-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 8. Výzve zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje