Aktuálne výzvy
14-09-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Podávanie žiadostí o platbu v rámci opatrenia č. 5 Agroenvironment
Opäť sa blíži termín podávania žiadostí o platbu na opatrenie Agroenvironment. Každý poľnohospodár, ktorý...
11-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štipendijný program Konta Orange pre znevýhodnených študentov
Aj tento rok dáva Konto Orange šancu hendikepovaným študentom stredných a vysokých škôl a vyhlasuje druhý...
11-09-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program ČSOB FS pre mimovládne organizácie
ČSOB Finančná skupina, v spolupráci s nadáciou Pontis, prvýkrát vyhlasuje zamestnanecký grantový program....
05-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie grantového proramu: Tesco pre zdravsie mestá
Nadačný fond Tecso Stores, a.s. Nadácie Pontis vyhlásilo zamestnanecký grantový program Tecso pre zdravšie...
04-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantového programu: "Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy"
Na stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky grantového programu "Jazykové laboratóriá". O...
30-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: Detské dopravné ihriská
V rámci grantu "Detské dopravné ihriská", ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva SR dňa 24.mája 2007,...
28-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: „Zdravie v školách“
V rozvojovom programe "Zdravie v školách" bolo v roku 2007 k dátumu uzávierky podania projektov do 15.5.2007...
17-08-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komisia odsúhlasila Slovensku eurofondy za 384 miliárd korún
Európska komisia dnes oficiálne schválila Národný strategický referenčný rámec SR, podľa ktorého bude...
14-08-2007
životné prostredie
Vyhodnotenie projektu EKOPAKY 2007
Vyhodnotenie projektu EKOPAKY 2007, ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia bolo vyhodnotené...
14-08-2007
sociálne projekty
Výsledky grantového programu: „Nech sa nám netúlajú“
Hodnotiaca komisia grantového programu „Nech sa nám netúlajú“, ktorý vyhlásila COOP Jednota Slovensko,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje