Aktuálne výzvy
02-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na...
02-03-2015
priemyseľ a výroba
Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Európska Organizácia pre jadrový výskum CERN, Ministerstvo...
02-03-2015
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k...
02-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0
Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie (verzia 9.0, platná od 17.2.2015,...
02-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015
Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015 S plánom hodnotení sa môžete oboznámiť...
20-02-2015
veda a výskum
Semináre Horizont 2020 pre firmy
Koncom februára a začiatkom marca 2015 sa budú v Košiciach, Prešove, Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje