cestovný ruch, rozvoj vidieka
2015-01-30
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého...
2014-11-19
cestovný ruch, rozvoj vidieka
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2014-10-31
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
2014-10-28
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
2014-10-14
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-09-15
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o NPF v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu v rámci opatrenia...
2014-05-16
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MDVaRR SR: Súťaž Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu
Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku. To je...
2014-02-20
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Oznámenie- predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane...
2014-01-31
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
2014-01-30
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje