Aktuálne výzvy
06-02-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Novelizovaný zákon o obecnom zriadení upravuje aj odmeny zastupiteľstvám
Národná rada SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválila návrh novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení....
06-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie pre žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto upozorňuje žiadateľov o platbu pre mladých...
06-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
05-02-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2018.
Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý...
05-02-2018
životné prostredie
Envirofond: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017
S termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých...
05-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
05-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o aktualizácii výziev
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
29-01-2018
životné prostredie
OP KŽP: Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu v Bratislave – OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
29-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministri poľnohospodárstva krajín V4+4 rokovali o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky
Budúcnosť spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, to bola hlavná téma stretnutia...
24-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018
Dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje