Aktuálne výzvy
02-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: 2.2.1 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
01-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
01-07-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
18-06-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 2.1.4-Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program...
29-03-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 4.3.1 - Zverejnenie výzvy na zelenú infraštruktúru
Dobrý deň, RO pre IROP zverejnil dňa 26.3.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
26-03-2021
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu na zníženie spotreby energie pri prevádzke...
29-12-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2021: Získajte dotáciu na zateplenie verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu....
07-12-2020
priemyseľ a výroba
OPVAI: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
20-11-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej stránke oznámenie o zverejnení...
20-11-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur
Základné umelecké školy boli počas prvej vlny pandémie koronavírusu zatvorené. Ich už aj tak zlú situáciu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje