Aktuálne výzvy
15-09-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
12-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia:Program štipendií T-Systems Slovakia je opäť otvorený
Karpatská nadácia otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú...
02-09-2014
veda a výskum
OP Bratislavský kraj: Výzva na výber externých hodnotiteľov ŽoNFP, 2.1 Inovácie a technologické transfery
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
02-09-2014
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská predĺžená
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných...
02-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Generálny riaditeľ
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
02-09-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...
02-09-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-3.1-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
15-08-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Školy pre budúcnosť
Už 12 rokov dáva Nadácia Orange priestor inovatívnym pedagógom a podporuje ich v ich snahe meniť zaužívané...
11-08-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nadácia Tesco: Grant pre slovenských farmárov
Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur....
06-08-2014
veda a výskum
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje