Aktuálne výzvy
10-08-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
15-07-2012
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.6.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
03-07-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov...
24-06-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
05-06-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Informácia o zrušení Regionálnych informačných kancelárií v Košiciach, Žiline a vo Zvolene
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zverejnila...
25-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo
Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy na predkladanie...
24-05-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa...
07-05-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Opatrenie 2.1 - Usmernenie č. 1, ktorým súčasne dochádza k zrušeniu výzvy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie...
04-05-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Aktualizovaný metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na stránke Priame a agro-environmentálne podpory / Metodické...
04-05-2012
veda a výskum
APVV: Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2012
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o vedecko-technickej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje