Aktuálne výzvy
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Nové usmernenie v oblasti informovania a publicity
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...
12-09-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Ukončenie priebežnej výzvy pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke informáciu pre príjemcov podpory z Operačného...
13-08-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ: TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ, 8. ročník
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
10-08-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
15-07-2012
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.6.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
03-07-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov...
24-06-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
05-06-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Informácia o zrušení Regionálnych informačných kancelárií v Košiciach, Žiline a vo Zvolene
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zverejnila...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje