Aktuálne výzvy
04-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Oznam pre uchádzačov o zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení...
04-05-2012
životné prostredie
REPIS: Pozvánka na seminár “Prioritná os č.3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy”
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Nitra pozýva na REGIONÁLNY INFORMAČNÝ SEMINÁR...
04-05-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu na rok 2012
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
23-04-2012
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Informačný seminár pre prijímateľov NFP
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský...
17-04-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Zmena dátumu uzávierky výzvy OP KaHR – 31SP - 1101
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. apríla 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na...
03-04-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
03-04-2012
životné prostredie
OP ŽP: Konzultačný deň k projektom pripravovaným v rámci výzvy: OPŽP-P02-11-1 Ochrana pred povodňami v Žiline
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Žilina zverejnilo na stránke Operačného...
03-04-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Reštrukturalizácia vinohradov pre vinohradnícky rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre všetkých žiadateľov...
26-03-2012
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Vyhlásenie výzvy, kód výzvy KaHR - 21SP-1202
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
26-03-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Zrušenie výzvy kód KaHR-21SP-1201
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje