Aktuálne výzvy
16-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie
Občianske združenie Tatry vyhodnotilo súťaže pre školské skupiny s názvom Zelené mesto a Zelený dom,...
15-03-2007
kultúra a umenie
Program podpory študentských médií
Komunitná nadácia Bratislava oznamuje všetkým študentom a ľuďom, ktorí sa venujú filmovým klubom, internátnym...
15-03-2007
sociálne projekty
Súťaž: Zamestnávateľ ústretový k rodine
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na svojich stránkach 6. ročník súťaže s názvom...
15-03-2007
kultúra a umenie
EURÓPSKY ROK MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU 2008
EK zverejňuje túto otvorenú výzvu na predloženie návrhov s cieľom spolufinancovať obmedzený počet symbolických...
15-03-2007
kultúra a umenie
Národná cena za dizajn 2007
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR vypisujú...
15-03-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Program pre občianske aktivity
Už zajtra, t.j. 16.3.2007 sa končí prijímanie projektov podávaných v rámci výzvy nadácie Ekopolis a Centra...
12-03-2007
životné prostredie
Súťaž v kreslení pre Základné školy pri príležitosti Svetového dňa Zeme
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje I. ročník celoslovenskej súťaže umeleckej tvorivosti...
08-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové formuláre žiadostí o platbu v rámci PRV
Na stránke www.apa.sk bol zverejnený nový Formulár žiadosti o platbu...
07-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Priame platby na rok 2007
Ako sme pred časom avizovali, tento rok sa mení termín podávania žiadostí o podporu vo forme jednotnej...
05-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrení 4.1. Plnenie noriem a 13. Technická pomoc
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke www.apa.sk aktualizovanú Príručku pre...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje