Aktuálne výzvy
30-04-2014
veda a výskum
OP VaV: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
24-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Šanca pre váš región 2014
V Nadácii Orange veríme, že aktívni ľudia na Slovensku môžu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí,...
24-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam k žiadostiam o poskytnutie zostatkových finančných prostriedkov z programu JESSICA
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že žiadosti o poskytnutie zostatkových...
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
24-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov...
22-04-2014
sociálne projekty
Oznam: Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,...
22-04-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra Banky: NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM VIAC DIZAJNU PRIJÍMA PROJEKTY!!!
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
22-04-2014
životné prostredie
NRSR: Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
17-04-2014
sociálne projekty
MFSR: Vláda schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Vláda SR na svojom rokovaní ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od roku...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje